Zoeken

De brugfiguur

Een brugfiguur maakt de ‘brug’ tussen de school, ouders en partners in de buurt. Ze ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar), steeds met toestemming van de ouders.

Een brugfiguur kan een korte begeleiding doen, informatie en advies geven over verschillende levensdomeinen (financieel, huisvesting, opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal en opvoeding…).  De brugfiguur werkt ook rond ouderparticipatie en het ondersteunen van de verschillende schoolteams.

Deze dienstverlening is gratis.

Voor de stedelijke basisschool Beveren-Leie is Karolien Devos de vaste brugfiguur.

Brugfiguur Karolien Devos

Karolien Devos

Telefoon