Zoeken

Het gat in de haag

Afbeelding
Het gat in de haag

Via deze methode trainen we met de kleuters hun sociale vaardigheden. Ook de meervoudige intelligentie wordt hierin geïntegreerd.

Binnen de sociale vaardigheden komt het leren omgaan met gevoelens en stress aan bod.

Op een effectieve manier met elkaar leren communiceren, assertief zijn, leren samenwerken, problemen leren oplossen,... worden allemaal geoefend via de verhalen en de opdrachten.

Alles wordt ondersteund door de acht intelligenties. Hier gaat men ervan uit dat elk persoon op een verschillende manier intelligent is. Men kan verbaal intelligent, rekenknap, natuurknap, beweegknap, beeldknap, muziekknap, samenknap en zelfknap zijn.

De methode gaat ervan uit dat je naast je verbale en wiskundige intelligentie ook je sociale vaardigheden kan oefenen en verbeteren