Zoeken

Het jaarthema 2022-2023

In het schooljaar 2022-2023 maken onze leerlingen kennis met het nieuwe logo van de school.
Elke kleur in het logo heeft immers een betekenis. Deze worden op een kindvriendelijke manier (lied, spel…) naar de kinderen gebracht.

Afbeelding
het kleur blauw
BLAUW

In onze school streven we naar een optimale begeleiding van de kinderen in hun totale ontplooiing.

We geven een realistische betekenis invulling aan de eindtermen en de leerplannen. We werken aan een verticale samenhang en een gelijkgerichtheid binnen de verschillende vakken.

Op onze school krijgen talenten kansen. Daarom laten we de kinderen ook kennis maken met de wereld van STE(A)M, komen ze in aanraking met verschillende aspecten van ICT, geven we hen extra sportieve prikkels en dagen we hen ook uit om creatief te zijn op de verschillende muzische domeinen.

We werken er ook aan om van hen zelfstandige burgers te maken die met een kritische en onderzoekende houding in het leven staan.

Afbeelding
De kleur geel
GEEL

De school houdt rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen. Hiervoor besteden we veel aandacht aan differentiatie en organisatie.

We werken er ook aan om van hen respectvolle, warme, creatieve, zelfstandige burgers te maken. (die met een kritische en onderzoekende houding in het leven staan)

Leerkrachten en externen werken samen aan een warme school waar elk kind het gevoel heeft te mogen zijn wie hij is. Een sterk zorgbeleid geeft dit alles vorm.

Afbeelding
De kleur groen
GROEN

Onze groene school zorgt ervoor dat leerlingen met groene vingers en/of een sterke interesse in het klimaat zich bij ons verder kunnen ontplooien. Een milieuvriendelijke en duurzame leer-, speel- en leefomgeving zorgt hiervoor.

Afbeelding
De kleur oranje
ORANJE

Ouders willen we actief betrekken bij de ontplooiing van hun kind. Daarom zijn we een open school waar communicatie belangrijk is, ouders welkom zijn en waar ouders samenwerken met het team om goed onderwijs te realiseren.